Projemiz

Proje faaliyetlerinde, yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için dijital yeterliliklerinin artırılması ve yeni dünya düzeninin gerektirdiği niteliklerle varlıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bunun için geleneksel öğrenme yöntemlerinden farklı olarak CLASS (İletişim, Dil, Sanat, Sosyal Bilimler) bütüncül yaklaşımıyla örtüşen Dijital Öyküleme kullanılacaktır. DST ile yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması ve pandemi nedeniyle artan öfke, korku, kaygı, stres gibi olumsuz duyguların sanatsal üretimle ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Toplantılar

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."