İlk Ulusötesi Toplantısı

İlk Ulusötesi Toplantısının yaygınlaştırılması

images
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."