IO-2'nin Geliştirilmesi (Hırvatistan)

20.02.2023 - 21.02.2023

Projemizin dördüncü uluslararası toplantısı Şubat 2023’te Zagreb, Hırvatistan’da Sportsko učilište PESG ‘de yapıldı

Toplantıya Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yanında proje ortağı kurumlar Van Edremit Halk Eğitim Müdürlüğü, RS Planlama ve Proje Merkezi, Zavod Boter Enstitisü (Slovenya), UC Limburg Üniversitesi (Belçika) ve Sportsko učilište  PESG Üniversitesi (Hırvatistan) temsilcileri katıldı.

‘Yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için dijital yeterliliklerinin artırılması ve yeni dünya düzeninin gerektirdiği niteliklerle donatılmaları genel amacıyla hazırlanan projenin dördüncü toplantısı iki gün sürdü.

Öncelikle tüm ortaklar, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ilk fikri çıktı olan Dijital Okuryazarlık Araç Seti’nin promosyonel videosunu izledi ve son halini onayladıklarını kabul ettiler. Daha sonar promosyonel videonun yaygınlaştırma planı yapıldı. Kahve arasından sonraki oturumda projenin genel yaygınlaştırma çalışmaları incelendi ve eksikler tespit edilerek çözüm önerileri getirildi. Instagram ve Facebook sayfalarını geliştirmek ve hedef kitleye (yetişkinlere ve yetişkin eğitimi kurumlara) ulaşmak için çözüm önerileri sunuldu. 

Öğleden sonra ikinci fikri çıktı olan E-öğrenme platformu’nun (StoryLand, İngilizce öğrenmeyi temel alan çevrimiçi bir e-öğrenme platformudur ve yetişkinler için kendi kendine öğrenme-paylaşma etkinlikleri sunan bir web sitesidir) lider kurumu RS Planlama, hazırladıkları platform tanıttı ve nasıl kullanılacağını diğer ortaklara anlattı.

İkinci gün sabahki oturumda daha önceki Slovenya toplantısında alınan kararlar üzerine her ortak kurum tarafından hazırlanan ve Drive dosyasına yüklenen dijital öyküler birlikte izlendi. Öykülerin proje amaç ve hedefleriyle uyumlu olup olmadığı, kolay anlaşılır olup olmadığı tüm ortaklar tarafından değerlendirildi ve platform üzerinden hedef kitleyle paylaşmak uygun oldukları kararı ortaklaşa alındı. Kahve arasından sonraki oturumda ortakların proje çıktılarını hedef kitleye ulaştırmak amacıyla Mayıs ayında düzenleyecekleri Çoğaltıcı Etkinliklerin içeriği, hedef katılımcıları, kullanılacak metot ve yöntemler belirlendi.

Öğleden sonraki oturumda ikinci fikri çıktı olan E-Öğrenme platformunun promosyonel videosunun içeriği tartışıldı ve videoyu hazırlayacak kurum olan RS Planlama tüm ortakların fikirlerini aldı. Kahve arasından sonra ise toplantının genel değelendirmesi yapıldı ve Mayıs ayında Ankara’da düzenlenecek projenin son ulusötesi toplantısının tarihleri ortaklar tarafından alınan kararla netleştirildi.

 

images
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."