Projemiz

Proje faaliyetlerinde, yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için dijital yeterliliklerinin artırılması ve yeni dünya düzeninin gerektirdiği niteliklerle varlıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bunun için geleneksel öğrenme yöntemlerinden farklı olarak CLASS (İletişim, Dil, Sanat, Sosyal Bilimler) bütüncül yaklaşımıyla örtüşen Dijital Öyküleme kullanılacaktır. DST ile yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması ve pandemi nedeniyle artan öfke, korku, kaygı, stres gibi olumsuz duyguların sanatsal üretimle ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Sosyal içerme ilkesi çerçevesinde, DST ile sanatsal etkinlikler aracılığıyla disiplinler arası bir katkı sağlanarak hedef kitlelerin temel becerilerinin disiplinler arası bir şekilde artırılması, nitelikli istihdam olanaklarının sağlanması, yetişkinler arasında kültürlerarası diyaloğun artırılması ve bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma amaçlanmaktadır.
 
Faaliyetlerin belirlenen ihtiyaç ve hedefler dikkate alınarak yürütülmesi, projenin uygulanması ve tamamlanması sırasında elde edilecek somut ve soyut birçok sonucu beraberinde getirecektir. Ek olarak, projeden sonra uzun vadeli sonuçlar olacaktır. Projenin en önemli çıktıları kuşkusuz şu şekilde tanımlanabilecek fikri çıktılardır;
 
- Yetişkin öğrenciler için DST (Dijital Öyküleme) Araç Takımı
- Çevrimiçi Platform (StoryLand)
 
Projenin ilk IO'su olan DST Araç kiti, yetişkin öğrenciler için yabancı dil kullanımı, dijital yeterlilik, dijital hikaye anlatımı ve yaratıcı drama sağlayacak.
İkinci IO çevrimiçi platformu, yetişkinlere doğru pedagojik yöntemlerle yabancı dil öğretiminin yanı sıra sanatsal, kültürel ve sosyal katkılar sağlayacaktır. Yabancı dil öğreniminde yeterli ekonomik imkâna ve motivasyona sahip olmayan yetişkinler bu platforma ücretsiz olarak erişebileceklerdir.
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."