Birinci Fikri Çıktımızın Tanıtım Videosu Yayınlandı.

2023-04-03

Dijital Öyküleme Araç Seti, yetişkinlerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve dil eğitimlerini dijital ortamda sürdürmelerine olanak sağlamaktadır.

Sonuç olarak, çıktının temel amacı, yetişkinlerin dil becerilerini ve yaratıcılığını geliştirmek için teknolojiyi eğitim sistemine entegre etmektir. Ek olarak çıktı, yetişkinler için dil öğreniminde dijital hikaye anlatımı gibi çok modlu yaklaşımın kullanımının daha iyi anlaşılmasını sağlamayı da amaçlamaktadır.

Bu çıktı, öğretmenlere, öğrenciler arasında dil becerilerini geliştirmede teknolojinin entegrasyonu hakkında yeni bir algı sağlayarak ve onları öğrenme süreçlerine dahil etmek için teknolojiyi kullanmayı teşvik ederek yardımcı olur. Böylece yetişkin öğretmenler pandemi döneminde de öğretim sürecine devam etme imkanına sahip olacaklardır.

Set genel olarak 5 bölümden oluşmaktadır:

  1. Dijital Araçları Kullanmak İçin Temel Beceriler
  2. Dijital Öykü Yaratma Adımları
  3. Dijital Öyküleme Üzerine Alan Yazın İncelemesi
  4. Dijital Öyküleme Materyalleri İçin Daha Fazla Teknik Bilgi
  5. Dijital Öykülemede Ekip Çalışması

Videomuzda çıktının nasıl hazırlandığını görebilirsiniz :)

 

images
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."