Zavod Boter

Boter Enstitüsü öncelikle kültür alanında, gençlik ve gönüllü çalışmalarıyla ilgilenir ve faaliyetlerine dezavantajlı bireyleri de dahil eder. Enstitü savunmasız nüfus gruplarının (Romanlar, göçmenler, NEET'ler) sıkıntılarını hedef alır, insani amaçlar için fon toplanmasına yardımcı olur ve aynı zamanda uluslararası projelere katılır ve kültürlerarası diyaloğu teşvik eder.
Adres Novi trg 9, 8000 Novo mesto
Phone Number +38673939210
Email Address [email protected]
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."