Projemizin İkinci Ulusötesi Toplantısı

2022-06-14

Projemizin ikinci uluslararası toplantısı Hasselt, Belçika’da UC Limburg kampüsünde yapıldı.

Toplantıya Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yanında proje ortağı kurumlar Van Edremit Halk Eğitim Müdürlüğü, RS Planlama ve Proje Merkezi, Zavod Boter Enstitisü (Slovenya), UC Limburg Üniversitesi (Belçika) ve Sportsko učilište  PESG Üniversitesi (Hırvatistan) temsilcileri katıldı.

‘Yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için dijital yeterliliklerinin artırılması ve yeni dünya düzeninin gerektirdiği niteliklerle donatılmaları genel amacıyla hazırlanan projede Türkiye’de yapılan ilk toplantı sonrasında tüm ortaklar tarafından işbirliğiyle hazırlanan Dijital Öyküleme Araç Seti değerlendirildi. E-öğrenme materyali olarak tasarlanan bu çıktı, yetişkinlerin dijital öyküleri oluşturmaları için gerekli olan tüm bilgi ve kaynağı içermektedir.

Daha sonra projenin ikinci çıktısı olacak e-öğrenme platformu “Storyland” dijital ortamını ile ilgili görev paylaşımı yapıldı. Ardından projenin yaygınlaştırma çalışmaları netleştirildi ve tarihler belirlendi.

Tüm bu fikri çıktılar tamamlandığında storlandproject.com adresinde erişime açık olacaktır.

Projenin bir sonraki toplantısı Kasım 2022’ de Slovenya’da yapılacaktır.

images
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."